Obiekty służby zdrowia

  • WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Toruniu, Budynek Zakazny i Poradnie – ok. 7000 m2; instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

  • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej – modernizacja piętra III na potrzeby oddziału Diabetologii; instalacje ogrzewania, wentylacji i gazów techniczny (tlen, sprężone powietrze, próżnia)

  • BUDYNEK PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ, Grodzisk Mazowiecki – instalacja wentylacji, ogrzewania i wod.-kan.