Oferta

Przedstawiamy Państwu ofertę współpracy w zakresie projektowania instalacji wewnętrznych,
sieci i przyłączy oraz doradztwa technicznego.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie tworzenia dokumentacji projektowej na wszystkich jej etapach, od koncepcji, poprzez projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze. W związku z mnogością rozwiązań w naszej dziedzinie, do każdego zadania podchodzimy indywidualnie optymalizując rozwiązania z punktu widzenia potrzeb Inwestora.

Aktywnie uczestniczymy w procesie budowlanym pełniąc nadzór nad realizacja naszych projektów.

Obszarem naszego zainteresowania są przede wszystkim instalacje sanitarne, ze szczególnym naciskiem na projektowanie klimatyzacji, wentylacji i instalacji grzewczych.

W naszych projektach wielką wagę przywiązujemy do stosowania nowoczesnych, energooszczędnych technologii i urządzeń. Ponadto oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie pozostałych instalacji wewnętrznych (elektrycznych, teletechnicznych i automatyki).

Zajmujemy się również doradztwem technicznym, wykonywaniem audytów, analiz oraz pomiarami parametrów środowiskowych.

Posiadamy bogatą wiedzę z zakresu:
inżynierii sanitarnej/środowiska – uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

  • zarządzania nieruchomościami – licencja zarządcy
  • eksploatacji instalacji – uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne wraz z niezbędnymi przyrządami pomiarowymi

 

Główne obszary działania naszej firmy to projektowanie:

  • budynków mieszkaniowych jedno- i wielorodzinnych
  • budynków użyteczności publicznej, hoteli
  • instalacji w obiektach technicznych i przemysłowych

Zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani i posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.