Sala widowiskowa, Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Pruszków